یاد او

هدیه قرائت صفحه 15 قرآن کریم

صفحه قرآن
توضیحات
شهید امید خوب به همراه پدرشان در 4 آبان ماه 1401 در صحن مقدس شاه‌چراغ به دست عوامل تروریستی داعش به شهادت رسید