یاد او

هدیه قرائت صفحه 6 قرآن کریم

صفحه قرآن
توضیحات
محمدرضا رضوان طلب متولد سال 1340، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه امام حسین (ع)، مجری قرارداد ترجمه کامل قرآن مجید به زبان فرانسه، عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، عضو کمیته علمی "جشنواره ملی تجلیل از آثار برتر حوزه جهانی شده در سال ۱۳۹۲"، عضو هیات علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین المللی، عضوکمیته کارشناسی استعدادهای درخشان وزارت علوم، عضو کمیته علمی همایش علمی و پژوهشی اخلاق و رسانه، عضو شورای عالی مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری راهبردی فرهنگ و رفتار ترافیکی؛ عضو کارگروه اصلاح قانون مقررات انتظامی اعضای یهات علمی، سخنرانی در همایش علمی و پژوهشی در دانشگاه صدا و سیما